Czy przegląd samochodu sprowadzonego z zagranicy można wykonać na dowolnej stacji diagnostycznej?

Przegląd samochodu sprowadzonego z zagranicy można wykonać tylko na Stacji Kontroli Pojazdów uprawnionej do tego rodzaju badań. Nie wszystkie stacje diagnostyczne wykonują tego rodzaju badania techniczne. Stacje uprawnione posiadają w oznaczeniu literę:  „ d ” –  pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne).

Nasza stacja jest uprawniona do wykonywania powyższych badań technicznych.

 
Jaka jest kolejność działań podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy?

Po sprowadzeniu samochodu do Polski należy wykonać następujące czynności:

  1. Pierwszy przegląd pojazdu sprowadzonego z zagranicy na uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów (w oznaczeniu litera:  „ d ”).
  2. Zgłoszenie samochód do urzędu celnego w celu dokonania opłaty akcyzy (jeżeli dotyczy). WAŻNE: Zgłoszenie do urzędu celnego należy wykonać do 5 dni od dnia wjazdu pojazdem na teren Polski.
  3. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów.
  4. Zgłoszenie pojazdu w Urzędzie Skarbowym, w celu uzyskania zwolnienia z opłaty podatku VAT.
  5. Po odebraniu w/w dokumentów, rejestracja pojazdu w Gminie, w Wydziale Komunikacji.


W zależności od kraju importu w/w procedura może się różnić. W przypadku pojazdów sprowadzonych z poza Unii Europejskiej, pierwszym etapem będzie odprawa celna gdzie dokonamy opłaty akcyzy (jeśli dotyczy), jak również podatku VAT.